JĘZYK:MASZ PYTANIE LUB CHCESZ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?
ZADZWOŃ +48 (62) 747 17 37

projekty unijne

Projekty współfinansowane ze środków UE

RPWP.01.02.01-30-550/08
IMPLEMENTACJA NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII DO PERSONALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE DRUKU

Rozbudowa parku maszynowego Drukarni NOWAK-JAROCIN i usprawnienie procesów w celu dywersyfikacji usług i wzrostu konkurencyjności (RPWP.01.02.01-30-550/08) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, lata 2007-2013, Priorytet 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP