JĘZYK:MASZ PYTANIE LUB CHCESZ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?
ZADZWOŃ +48 (62) 747 17 37

warunki współpracy

  1. REGULAMIN
   Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich Klientów drukarni DNJ (Drukarnia Nowak-Jarocin) Drukarnia przyjmuje, że każdy Klient/Zamawiający, który złożył zamówienie zapoznał się z regulaminem i go akceptuje.

  2. ZAMÓWIENIA
   Zamówienie składane faksem, e-mailem lub drogą pisemną musi zawierać: nazwę pracy; format netto pracy; ilość kolorów CMYK ; ilość i numery kolorów Pantone; ilości stron; nakład; rodzaj materiału, na którym druk ma być wykonany (papier i gramatura); listę uszlachetnień (folia, lakier); rodzaj oprawy, uzgodniony koszt, termin realizacji. Dodatkowo zamówienie musi zawierać następujące informacje: dane do faktury; adres do wysyłki (jeśli inny niż podany do faktury).
  3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
   Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za treść oraz formę przesyłanych do druku projektów i materiałów (tekst oraz grafika), również za ewentualne naruszenie praw autorskich i wszelkich innych praw. (Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
  4. PRZESYŁANIE PLIKÓW
   Przesyłanie projektów i plików niezbędnych do realizacji zlecenia. Projekty lub materiały do projektów zleconych prosimy przesyłać na serwer FTP lub na konto e-mail (pliki o rozmiarze poniżej 10mb). Projekty i materiały do projektów zleconych powinny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją podaną w zakładce PRZYGOTOWANIE PLIKÓW. Pliki przesłane do realizacji są traktowane jako wersja ostateczna. Podstawowym formatem przyjmowanych prac jest pdf. Prace mogą być przysłane w otwartych plikach z programów graficznych, w takim przypadku drukarnia DNJ nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z różnicy wersji oprogramowań.
  1. PROJEKTY
   W przypadku, gdy projekt jest wykonywany przez DNJ, niezbędnym czynnikiem pozwalającym na produkcję zlecenia jest akceptacja. Klient akceptuje przesłany pogląd pliku i ponosi za to odpowiedzialność. Zaakceptowana wersja jest realizowana, a wszelkie błędy niezauważone w trakcie akceptacji nie podlegają reklamacji. Projekty, które Państwo zamawiają u nas są częścią składową zamówienia. Prawa autorskie do projektów posiada nasza firma i ich przekazanie jest możliwe za dodatkową opłatą.
  2. ODSTĄPIENIE
   W przypadku błędu w wycenie (opis technologiczny produktu, cena) spowodowane m.in. awarią systemu, DNJ zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu wyceny.
  3. PŁATNOŚCI
   1. W momencie przesłania zamówienia Klient automatycznie zobowiązuje się uiścić koszty wynikające z tytułu realizacji i ewentualnej wysyłki przedmiotu zamówienia.
   2. Dla każdego nowego Klienta pierwsze trzy zlecenia są bezwzględnie rozliczane w formie przedpłaty 100% lub zaliczki 50% wartości zamówienia przed rozpoczęciem produkcji i pozostałe 50% - zapłaty gotówkowej przy odbiorze towaru.
  4. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
   Terminy realizacji zamówień podawane są w dniach roboczych. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu przekazania przez Klienta zamówienia, oraz otrzymania przez drukarnię potwierdzonych, sprawdzonych kompletnych materiałów do druku.
  5. WPROWADZANIE ZMIAN
   Każdorazowo możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian do zamówienia raz przyjętego do realizacji musi potwierdzić pracownik drukarni pisemnie, lub drogą e-mailową.
  6. OPÓŹNIENIA W REALIZACJI
   Drukarnia DNJ nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji wynikłe z przyczyn niezależnych od wykonawcy. W każdym przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu realizacji zamówienia.
  1. DOSTAWA
   Dostawa powinna być zrealizowana najpóźniej wciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki.
  2. REKLAMACJE
   1. DNJ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia przesyłek podczas transportu.
   2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie należy zgłosić kurierowi w momencie odbioru towarów. W przypadku stwierdzenia braków, uszkodzenia lub naruszenia zawartosci paczki jedyną podstawą do uznania reklamacji jest sporządzenie protokołu szkody i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie drukarnię. Protokół musi być podpisany przez obie strony. Reklamacje nie spełniające powyższej procedury nie będą uwzględniane. Decyzje w sprawie zakresu i wymiaru reklamacji dotyczących przesyłek zależą wyłącznie od firmy kurierskiej. Drukarnia w każdym przypadku stara się kontrolować proces reklamacji u kuriera.
   3. W przypadku nieodebrania przesyłki, koszty zwrotu oraz kolejnych przesyłek ponosi Klient.
   4. Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze otrzymanego produktu w stosunku do oczekiwań klienta, warunkiem podstawowym dochodzenia reklamacji jest porównanie wydrukowanej pracy z certyfikowanym wydrukiem próbnym, który może na zlecenie Klienta wykonać Drukarnia przed drukiem, lub który powinien być przesłany przed drukiem przez klienta do drukarni.
   5. Reklamacje dotyczące jakości produktów bądź usług należy zgłaszać do 7 dni od chwili dostawy. Reklamacje trzeba przesłać pisemnie faksem lub pocztą, podając szczegółowy opis wady. W terminie do 7 dni od zgłoszenia reklamacji należy dostarczyć do nas 100% reklamowanego nakładu, na adres siedziby DNJ. Przekroczenie podanych tu terminów skutkuje automatycznym odrzuceniem reklamacji. Koszt zwrotu reklamowanego towaru na terenie całego kraju, w przypadku uznania reklamacji pokrywa DNJ. W ciągu 14 dni reklamacja zostanie rozpatrzona, a nasz pracownik poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, zwracamy reklamowane materiały na koszt Klienta.
  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez DNJ zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wszelkie dane podane przez Zamawiającego nie mogą być udostępniane innym podmiotom bez jego wiedzy i zgody. Administratorem danych jest DNJ, mająca swoją siedzibę w Jarocinie, ul. Poznańska 33. Administrator danych poddaje je archiwizacji w celach księgowych oraz marketingowych i ma prawo do usunięcia tych danych osobowych bez obowiązku uprzedniego informowania Zamawiającego.