JĘZYK:MASZ PYTANIE LUB CHCESZ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?
ZADZWOŃ +48 (62) 747 17 37

przygotowanie plików

  • 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I FORMATY PLIKÓW
  • Prosimy o dostarczanie materiałów w postaci plików ZAMKNIĘTYCH o następujących parametrach:
  • format pliku: PDF (wersja do 1.6), do przygotowywania plików PDF prosimy użyć sterowników drukarki postscriptowej.
  • czcionki zamienione na krzywe!
  • pliki KOMPOZYTOWE (nie separowane, nawet jeśli projekt zawiera mniej niż 4 kolory – np. sam CYAN) z paletą kolorów CMYK + ewentualne kolory dodatkowe (Spot Colors),
  • wykrojnik nałożony na projekt jako dodatkowy kolor (Spot Color, najlepiej o nazwie WYKROJNIK) i z włączonym nadrukowaniem (Overprint Stroke),
  • uszlachetnienia przygotowujemy następująco – lakier wybiórczy UV, nałożony na projekt jako dodatkowy kolor (Spot Color, najlepiej o nazwie LAKIER) i z włączonym nadrukowaniem (Overprint Stroke i/lub Overprint Fill), – tłoczenie folią (złocenia, srebrzenia itp) – elementy złocone muszą być przygotowane w negatywie i pomniejszine do 99,6% w stosunku do elementów drukowanych; elementy złocone „wolnostojące” nie muszą być pomniejszane, – tłoczenie ślepe (na sucho) przygotowujemy w pozytywie,
  • wszystkie zamieszczone grafiki w rozdzielczości 300DPI,
  • czarne teksty, zwłaszcza te o małych rozmiarach, powinny mieć włączoną opcję nadrukowania (Overprint),
  • suma pokrycia farb, tzw. Total Ink, na powierzchniach apli i w fotografiach nie może przekraczać 320%, sugerowana przez nas tzw. głęboka czerń powinna mieć składowe: C:60 M:30 Y:0 K:100,
  • prace wielostronicowe muszą być przesłane w jednym pliku, przy założeniu, iż jedna strona w pliku odpowiada jednej stronie pracy – NIE PRZYJMUJEMY SKŁADEK (tzw. Spreads) ani półmontaży impozycyjnych,
  • kolejność stron w pliku musi odpowiadać kolejności stron w pracy,
  • O ile praca zawiera puste strony (vacat), to koniecznie zaznaczyć w programie, żeby drukował też puste strony. Jeżeli nie ma takiej możliwości, prosimy o czytelną informację gdzie te strony występują,
  • Jeżeli jest to możliwe prosimy o dostarczenie makiety z wydrukowanymi kolejno stronami,
  • przesyłany PDF musi zawierać pracę w formacie BRUTTO, a więc powinna zawierać spad, jeśli tylko jest on wymagany,
  • w pracy powinny być zaznaczone linie cięcia, muszą też znajdować sie oznaczenia bigu/łamania/perforacji jeśli tylko praca takowych wymaga (powinny być zaznaczone linią o grubości 0.25 pt, długości 1.5 mm i powinny być oddalone od formatu netto o 1.5 mm),
  • wszelkie ważne teksty, informacje i istotne elementy graficzne muszą być oddalone od krawędzi cięcia o przynajmniej 2- 3 mm, w przypadku oprawy klejonej lub szyto-klejonej prosimy o kontakt w celu ustalenia szerokości grzbietu, a także rozmiaru okładki,
  • w przypadku kiedy publikacja zawiera stronę redakcyjną prosimy o dodanie stopki naszej drukarni:
  • Druk i oprawa: Drukarnia NOWAK Jarocin, ul. Poznańska 33, 63-200 Jarocin, 062- 7471737, www.dnj.pl,
  • W uzasadnionych przypadkach:
  • możliwe jest przyjęcie przez nas plików innych niż PDF, jednak wymaga to WCZEŚNIEJSZEGO USTALENIA mailem lub za pośrednictwem telefonu; mogą być to pliki PS, TIFF, z tekstami zamienionymi na krzywe lub w przypadku formatów bitmapowych – ze zrasteryzowanymi warstwami tekstowymi,
  • absolutnym minimum w przypadku rozdzielczości zdjęć i bitmap jest 250 DPI, poniżej tej wartości może być widoczna pikselizacja, za którą nie bierzemy odpowiedzialności,
  • 2. SPOSOBY PRZESYŁANIA PLIKÓW DO DRUKARNI:
  • Płyty cd/dvd: Nagrywane w standardzie ISO (PC). Zalecamy stosowanie płyt dobrej jakości, nagrywanie dość niską prędkością.
  • W przypadku wysyłki płyty prosimy odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę.
  • FTP: adres serwera na konto anonimowe to ftp://79.187.94.26, login i hasło: otrzymają Państwo z działu handlowego W przypadku kiedy podejmowana jest stała współpraca założymy Państwu indywidualne konto na naszym serwerze ftp. Z nieograniczonymi uprawnieniami, będą mogli Państwo dowolnie modyfikować swoje pliki. Pliki prosimy umieszczać w katalogu z tytułem publikacji. Ewentualne poprawki prosimy umieszczać w tym samym katalogu. Prosimy o nie udostępnianie danych swojego konta osobom trzecim, a także o bezpieczne ich przechowywanie.
  • E-mail: pliki prosimy przesyłać na prepress@dnj.pl; tą drogą prosimy przesyłać tylko pliki do 15 MB. W każdym przypadku prosimy o załączenie pliku tekstowego z kontaktem do osoby odpowiedzialnej za materiał oraz ewentualnymi uwagami.